Biguntasuna

Biguntasuna gorputzaren azalaren tinkotasunaren galera da. Arrasoi desberdinengatik gertatzen da, horretariko bat denboraren pasua da baina, elikapen txarrak, proteinetan baxua eta bat bateko pisu jeitziera ere agerpeneren kausa izan ahal dira.

Tratamendu desberdinak daude:

  • Mesoterapia
  • Azido polilaktiko infiltrazioak
  • Bioestimulazioa
  • Laser frakzionatua
  • Radiofrekuetzia...

Tratamenduaren aukeraketa biguntasunaren mailaren arabera egingo da, adina, egiteko aldea..... eta beti dieta eta kirol especifikoen laguntzat kasu bakoitzerako.

Informazio gehiago eskatu