Dieta pertzonalizatuak

dietaMedikuak gaixoren egoera baloratuko du eta kasu bakoitzean aholku emango dio ondo dagokion dietari buruz (proteinatua, hipokalorikoa, zona...),medikamentu homeopatikoekin dietan zehar eman ahal diren estresa, estutasuna...sahiesteko, laguntza bezela emango dio.

Dietaren helburuak pisuaren jeitzieta eta berrezitze nutrzionela dira, pisuaren estabilitatea epe luze batean lortzeko.

Dieta beste tratamendu batzuekin konbinatu ahal dugu mesoterapia, drenaje linfatikoa manuala, terapia bibrazionala edo bioestimulazio muskularrarekin, horrela emaitza hobea lortzeko, ez bakarrik pisua galtzen baizik eta bolumena, pazientea gehiago kostatzen zaion lekutik bolumena, bajatzen

Informazio gehiago eskatu